Yerleme 2 habitat33x22cm DETAY

"Beril Anilanmert calışmalarında doğadan etkilenerek “karşıtlıkların uyumu” ilkesini benimsemiştir."

Beril Anilanmert

Çağdaş sanatçısı ve akademisyen Beril Anılanmert, formları yeniden yapılandırması ve farkli tekniklerle yeniden tanımlamasıyla bilinir. Bu ifadeler, iki boyutlu seramik resimlerin yanı sıra heykelsi büyük ölçekli çalışmalarda da kendilerini göstermektedir.

Kendine özgün eserleri 23 kişisel sergide, ulusal ve uluslararası sergilerde, sempozyumlarda, çalıştaylarda sergilendi. Heykelleri Fransa, İtalya, Kanada, Macaristan, Mısır, Kore, Yugoslavya, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Avusturalya, Hollanda, İspanya, Tunus, Yunanistan, Çin, Makedonya ve Japonya’da grup sergilerine katıldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara jüri üyesi olarak davet edildi.

Eserleri müze koleksiyonlarına alındı. Sanatsal uygulamaları özel ve kamu yapılarında yer almaktadır.

-

BAnilanmert Atolyesinde