UZUN ÖZGEÇMİŞ


1939 yılında İstanbul'da doğan sanatçı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Böiümü'nde sanat eğitimi görmüş ve yeni ismi Mimar Sinan Üniversitesi olan aynı kurumun öğretim kadrosuna 1971 tarihinden itibaren katılmıştır. 1981 yılında Doçent,1989 yılında Profesör olmuştur. Sanat çalışmaları İstanbul Beyoğlu Cihangir Havyar sokaktaki atölyesinde devam etmektedir.

Uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde 1960 lı yıllarda yer almaya başlayan Oktay Anılanmert, genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla ilgili konuları yorumlamıştır. Bu konuların ele alınışı soyut- gerçek üstü, minimalist anlatımlarla, bazen mizah-espri, bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir. Zıtlıklarla göze çarpan bu eylemler yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür. Sanatçının resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Bu tavır ve biçim anlayışı kendi yazıp sahnelediği pantomim oyunlarına da yansımıştır. Pantomimdeki kısa ve öz anlatımların, beden dilinin ve de oyun temalarının sonra yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri ve Oktay Anı lanmert'in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadıkları görülür.

Önceki yıllarda Sanatçı; Beslenme, Gelecek ile Gezinti, Ak Üstünde Ak Çıplaklar, İdeale Koşanlar, Uçmak, Olmayan Mekanın Resimleri gibi başlıklar altında sergiler açtı. Desen ve beyaz resimleri ile tanınan sanatçı, bu defa Boston da yaptığı çalışmalarından kaynaklanan ve hareketin değer aldığı daha renkli eserlerle karşımıza geliyor. Tuvaldeki figürlerinde bir çizgi ve renk patlaması yaşanıyor. Mavi ve yeşil eklemelerle vurgulanan ateşli kırmızı ve sarılar, sanki vücuda benzeyen şekillerin canlı lığını yansıtıyor. Bazen tek bir rengin hâkimiyeti görülüyor; kırmızı, sarı, mavi, gümüş, gri. Bazen de havalanmaya çalışan figürler bir renk anaforu içinde eriyip gidiyor. Sinek Kovalayanlar, Sinek Yakalayanlar, Bosfor Efsanesi, Çirozlar, Sinek Avcıları gibi adlar taşıyan yeni resimlerinde, izleyicinin tanıdık olduğu mekân ortadan kaldırılmıştır. Figür veya nesneler, kolaylıkla algılanamayacak, yerçekimsiz bir mekânda yer almaktadır. Sinek yakalamak veya kovalamak sanki çocuksu bir oyun gibidir. Figürler ciddi bir iş yapıyor atmosferi içinde veya futbol takımı havasında, mekânsız bir boşlukta zıplayıp durmaktadırlar. Önemsizin önemli kılınması gibi...

1960    Ergin Kolbek ile beraber kurduğu "Akademi Sözsüz Oyuncuları" Pandomim Tiyatrosu etkinlikleri.
1963    Arena Tiyatrosu pandomim gösterileri, İstanbul.
1963    İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi "NU" konulu Ahmet Andiçen Ödülü.
1965    Amerikan Kültür Merkezi, "5 Genç Ressam Sergisi", İstanbul, Ankara.
1966    5. Tahran Regionai Bienaii.
1967    Alman Kültür Merkezi'nde "5 Genç Ressamlar Gurubu Sergisi", istanbul.
1970    "Çağdaş Türk Ressamları Sergisi", New York ve Minnesota
1978    İstanbuiSanat Bayramı, Güzel Sanatlar Akad emişi, "Yeni Eğilimler Sergisi".
1981    Galeri Lebriz, Kişisel Desen Sergisi, İstanbul
1984    İstanbul Sanat Bayramı, "Günümüz Sanatçıları 5. Sergisi" Resim Birincilik Ödülü, Resim-Heykel Müzesi, İstanbul.
1985    En Galeri, "Sanatçılar", Kişisel Resim Sergisi, İstanbul.
1986    "Çağdaş Türk Sanatı Sergisi", Ankara.
1986-1987 Mimar Sinan Üniversitesi Mim Tiyatrosunu kurma ve italyan Fransız Kültür Merkezi'nde gösteriler, İstanbul.
1990    Galeri Vinci, "Beslenenler", Kişisel Sergi, İstanbul.
1990    Galeri Mige Şenliği, Ankara.
1990    Galeri Mige, Kişisel Sergi, Ankara.
1991    Beyoğlu Garanti Sanat Galerisi, "Gelecek ile Gezinti", Kişisel Sergi, İstanbul.
1991    Sanat Yapım Galerisi, Kişisel Sergi, Ankara.
1991    Galeri Mige, 'Yaşayan Türk Sanatından Işıltılar", Galeri Mars, Moskova.
1992    Galeri Mige Şenliği II, Performans, Ankara.
1992    Galeri Baldem ve Mige, "2.nci Sanat Fuarı", İstanbul.
1993    Galeri Baldem, "Ak Üstünde Akçıplaklar", Kişisel Sergi, İstanbul.
1996    Mige Art, 3.üncü Sanat Şenliği, "Çağdaş Sanat için İkon" konulu performans, Ankara.
1997    Tem Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul.
1997    'Türk Resminde Desen", Elhamra Sanat Galerisi, İstanbul.
1998    "MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Resim Sergisi", Almata, Kazakistan.
1998    "Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Sergisi" Çankaya Kültür Merkezi, Ankara.
1999    "Çağdaş T ürk Plastik Sanatlar Sergisi", Milli Saraylar Dolmabahçe Kültür Merkezi, İstanbul. 
1999    "Geleneğin Temsilcileri Sergisi", MSÜ, Tophane-i Amire, İstanbul.
1999    Tem Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul.
1999    9. istanbul Sanat Fuarı, Tem Sanat Galerisi, Tüyap, istanbul.
2000    Türk-Yunan Sanatçıları Resim Sergisi, T.C. Kültür Bakanlığı Sergi Salonu, Ankara. 2000    'Yirmi Türk Yirmi Yunanlı Ressam", Aenaon, Atina.
2000    ODTÜ Sanat Festivali, Plastik Sanatlar Sergisi, Ankara.
2001    "Uçmak", Tem Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul.
SERGİ, ÖDÜL ve SANATSAL UYGULAMALARDAN BAZILARI
2002 Tem S. G , İstanbul Asya kası - Galerilerin Seçimi ile Günümüz Sanatı", M. Ü. G.S.F. Sergi Salonları, İstanbul.
2002    Art İstanbuI "İ nternational Contemporary Art Exposition Lütfü Kırdar" salonu, İstanbul Tem Sanat Galerisi
2003    "Oriental Harmony- Kore - Türkiye Modern Sanat Sergisi", Yıldız Sarayı Silahhane, istanbul. 2003 'Türk - Japon Sanatçıları Sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul.
2003    "Siyah Beyaz -120. Yıl Sergisi", Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat
Merkezi, istanbul.
2004    "Ça ğda ş Bir Ba ki ş", Tem S anat Gale risi, Yed itepe Ünive rsitesi, İ stan bul.
2004 "Olmayan Mekânın Resimleri", Tem Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul.
2004 'Türkiye'den Çağdaş Resim ve Heykel", 1. Prag Uluslararası Sanat Fuarı, Belediye Sarayı, Prag .Tem S.G.
2004 "Bosforos Efsanesi" istanbul Modern Art Galeri, istanbul 2005-2006    "ODTÜ Sanat Festivali 7-8", ODTÜ Kültür Meıfcezi, Ankara.
2005-2010 "Bizden ve Onlardan 20-24", Tem Sanat G , İstanbul
2006    Arda Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, Ankara
2007    "Siyah Beyaz" Resim sergisi, CKM, İstanbul.
2007    "Eskiz" Plastik Sanatlar Sergisi, CKM, istanbul.
2008    Tem Sanat Galerisi, "Sinek Kovalayanlar", Kişisel Sergi, İstanbul 2008 "Kı rm izi " Perfo rman s, CKM, Kad i köy, İ stanb ul
2008 "Haliç" Resim Sergisi, Rezzan Has Müzesi, İstanbul
2008    "Contemporary İstanbul", Tem Sanat Galerisi, Lütfi Kırdar Sergi Sarayı,nİstanbul 6 eser.
2009    "Sintesi-Saudade-Roma", İtalyan ve Türk Sanatçıları Sergisi, GaierienNeoart, Roma 2009 SanatSemp ozyum u-Pe rforma ns, An kara Ü niversite si "Natü rmort" S ergisi, C KM, İstanbul
2009    "ASPAT" Sanat Sempozyumu, Bodrum
2010    "3. Egeart Sanat Günleri", E.Ü Atatürk Kültür Merkezi, izmir 2010 ODTÜ Sanat Festivali", ODTÜ Kültür Merkezi, Ankara
2010    Tem Sanat G. Kişisel Sergi, İstanbui-( Mekanı olmayan figürler )
2011    "Özgün baskı sergisi". Bilkent Üniversitesi, Ankara.
2011 "ODTÜ Sanat festivali" sergisi Ankara.
2011    "Contemporary İstanbul" Lütfi Kırdar Sergi Sarayı İstanbul (Oktay- Beril Anıianmert sergisi)
2012    Karma Desen sergisi Eksen sanat galerisi İst.
2012 " Mekansız Bedenler" Kişisel sergi Eksen Sanat galerisi Nişantaşı İstanbul 2012 Aspat Sanat sempozyumu. "Flora ve Rüzgar tanrıları üzerine düşünceler".Konuiu bir eserle katılınmıştır. Bodrum.

Yurtiçi sergilerinin dışında, New York, Paris, Roma, Atina, Prag, Madrid, Budapeşte, Almata ve Moskova'da da sanatsal etkinliklerde yer almıştır.SERGİ, ÖDÜL ve SANATSAL UYGULAMALARDAN BAZİLARİ